بناگستران نامدار

پل عابر پیاده

مقدمه وجود پل‌عابر پیاده در خیابان‌ها اطمینان خاطری هم برای عابرین پیاده و هم برای رانندگان بوجود می‌آورد. اما با وجود این مسأله، شاهد عدم استقبال مردم از این معابر امن عبور…

ادامه مطلب